preuzmi-bibliju

– Preuzmi Bibliju –

Vjerujemo da je Biblija istinita, Božija Riječ. Trudimo se da živimo u skladu sa Njom.

Šta je sa tobom? Da li ti imaš Bibliju?