DL5-LP3: LANDING PAGE 3

Slušajte ove riječi:

Ja sam put, istina i život.’  

‘Ja sam pak došao da im dam život, i to život u izobilju.’

Isus je rekao sve to (Ivan 14:6, 10:10).

O čemu razmišljate kada čitate ove riječi? Šta osjećate dok ih čitate?

Ako bi voljeli imati primjerak Biblije…

Ako da razgovarate s nekim ko je osjećao da želi više, te je pronašao potpun život u Isusu…