DL5-LP2: LANDING PAGE 2

Evo što je čovjek sa imenom Job rekao,…

‘’Lice mi je crveno od plača, sjena smrti na kapke mi pala.’’

Job 16:16

Možeš li se s njim uporediti?

Sada, slušaj Isusove riječi:

JA SAM SVJETLO SVIJETA;

 

Tko mene slijedi, imat će svjetlo koje daje život i nikada više neće ići po mraku.’

–Isus (Ivan 8:12)

Kada čitate Isusove riječi, o čemu razmišljate?

Šta osjećate?

Ako bi voljeli imati primjerak Biblije…

Da li ste ikada žudjeli za svjetlošću? Za ljubavlju? Ako jeste, niste sami. Kliknite da naučite više o ljudima koji ne hodaju u tami, već imaju svjetlost života.

Više informacija:

Zašto je Isus morao da iskusi toliku patnju?

Šta Biblija kaže o zabrinutosti?