DL4-LP4: LANDING PAGE 4

‘’Da li je moguće da ja nekako skinem tu težinu?’’ 
‘’Ako pustim krivnju, da li odbacujem stvari koje sam radio?’’

Ti si jak. Ti si siguran. Ti si voljen. Ti si viđen. Čuješ se.

Ako osjećaš da si u škripcu — kao, ‘’Moja krivnja cijelog me prekrila, prevelika mi je njezina težina.’’ (Psalmi 38:3-4) — nisi sam.

Klikni ovdje da pričaš sa osobom koja je pronašla mir i slobodu u Isusu.

Ne moraš da nosiš ovo sam.

‘’Ako je tko od vas u nevolji, neka moli. Ako je tko od vas radostan, neka pjeva sa zahvalnošću. Ako je tko od vas bolestan, neka pozove crkvene starješine. Mazat će ga uljem u Gospodinovo ime i moliti za njega. Molitva izgovorena s vjerom spasit će bolesnoga — Gospodin će ga ozdraviti. Ako je počinio grijehe, Gospodin će mu oprostiti. Dakle, ispovijedajte jedan drugomu svoje grijehe i molite jedan za drugoga kako biste bili iscijeljeni. Molitva pravedna čovjeka moćna je i djelotvorna.’’

Jakovljeva 5:13-16

Ako bi voljeli imati primjerak Biblije…

Ako biste željeli razgovarati sa nekim ko je otpušten svoje krivnje, i ko je u mogućnosti da pomogne drugima da to isto učine, kliknite ovdje….