DL3-LP1: LANDING PAGE 1

Šta ako nada, svrha i mir mogu biti tvoji? 

Ko daje mir? 

“Gospod daje moć narodu svojemu. Gospod blagosilja mirom narod svoj.”  –Psalam 29:11

Ko ima mir? 

“Koji tvoj zakon ljube, velik mir uživaju, ni o što se oni ne spotiču.”  –Psalam 119:165

Ko je mir?

“Jer, dijete nam se rodilo, sina dobismo; na plećima mu je vlast. Ime mu je: Savjetnik divni, Bog silni, Otac vječni, Knez mironosni.”  –Izaija 9:5

Kako je onima koji imaju mir? 

“Da, s radošću ćete otići, i u miru ćete biti vođeni. Gore će i brda klicati od radosti pred vama i sva će stabla u polju pljeskati.”  –Izaija 55:12

Ako bi voljeli imati primjerak Biblije…

Ako želite da razgovarate sa nekim ko je osjećao strah, a našao je nadu, mir i svrhu u Isusu…

Više informacija:

Šta znači imati lični odnos sa Bogom?

Koje su Božije osobine? Kakav je Bog?