dl2(new)-lp3: landing page 3

Jeste li vi osoba koja želi biti u miru i da uistinu pripada?

Ohrabrite se! Niste sami.

Pogledajte video ispod i pročitajte da saznate kakoxx biti u miru.

Naš prmjer: Is

Mir i svrha mogu biti pronađeni u pripadanju Isusu. Možemo ovo vidjeti u Bibliji i našim vlastitim životima.

Jeste li znali… da u Bibliji, Gospod je stalno približavao ljude, zoveći ih Svojima i dajući im nadu i budućnost; svrhu?

Kao ovdje s Davidom:

“Zato, reci mojem slugi Davidu da mu BOG Svevladar poručuje: ‘Ja sam te doveo s pašnjaka, gdje si pazio na stada, da vladaš mojim narodom Izraelom. 9Bio sam s tobom kamo god si išao. Pred tobom sam porazio sve tvoje neprijatelje. A sad ću te učiniti slavnim poput najvećih velikana na zemlji. “ (2 Samuelova 7:8-9)

I ovdje sa Svojim narodom, Izraelom:

“Jer, znam što sam vam namijenio — kaže BOG — blagostanje, a ne nesreću. Osigurat ću vam budućnost kakvoj se nadate.” (Jeremija 29:11)

Zamislite na sekundu da Svemogući Bog ovo kaže tebi:

“ Sigurno ću te izbaviti u dobru svrhu.” (Jeremija 15:11)

Kako bi se tvoj život promijenio? Da li mislite da biste bili u miru?

Da li biste voljeli da razgovarate s nekim kako da budete u miru?

Da primite besplatnu kopiju Biblije

Kliknite ovdje da razgovarate s nekim ko je u miru u Isusu

Više informacija:

Šta znači imati lični odnos sa Bogom?

Koje su Božije osobine? Kakav je Bog?