dl2(new)-lp1: landing page 1

Jeste li se ikada pitali kako izgleda pripadanje Isusu?
Oni koji pripadaju Bogu imaju ovu nadu:

     “…Uvjeren sam da nas ništa — ni smrt, ni život, ni anđeli, ni vladajući duhovi, niti išta u sadašnjosti ili budućnosti, ni sile iznad nas ili ispod nas, niti išta što je stvoreno — ne može odvojiti od Božje ljubavi koja je u Isusu Kristu, našem Gospodinu.” (Rimljanima 8:38-39)

Oni koji pripadaju Bogu imaju ovu svrhu:

    “No vi ste izabrani narod i kraljevsko svećenstvo. Vi ste sveti narod koji pripada Bogu. On vas je pozvao iz tame u svoje divno svjetlo da razglašavate njegova čudesna djela.” (1 Petrova 2:9)

Oni koji pripadaju Bogu imaju ovaj mir:

     “Sve koje mi Otac dâ, uzet ću k sebi. Neću izbaciti nikoga tko dođe k meni.” (Ivan 6:37)

Pronašli smo gdje pripadamo.

Kako bi bilo da vi pripadate Isusu?

Da primite besplatnu kopiju Biblije

Da razgovarate s nekim ko je patio ali pronašao nadu u pripadanju Isusu…

Više informacija:

Šta znači imati lični odnos sa Bogom?

Koje su Božije osobine? Kakav je Bog?