dl2-1-1-landing page 1: test page poll option2

Mi smo grupa ljudi koja se može poistovjetiti sa ovim pitanjima.Možete li Vi?

(Uradite kviz)

1
2
3
4

Kliknite ovdje da razgovarate sa nekim ko se mučio/patio, a ipak je našao nadu, mir i svrhu u Isusu.

Ako bi voljeli imati primjerak Biblije…

Više informacija:

Šta Biblija kaže o depresiji? Kako Kršćanin može da pobijedi depresiju?


Da li je Isus ikada bio ljut?